Kostprijs

wat kost dit voor u?

Wij hanteren de derdebetalersregeling. Dat betekent dat wij rechtstreeks aan uw ziekenfonds factureren. Concreet houdt dat voor u in dat u, voor de zorgen die door de arts zijn voorgeschreven of goedgekeurd, geen bijkomende betaling aan ons doet. 

U enige wat u dus hoeft te doen is op een correcte manier aangesloten te zijn bij een Belgische mutualiteit en ons een klevertje bezorgen.